Çankırı ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

Çankırı ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak restorasyon veya onarımlarının yapılmasını sağladık.

Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemini hayata geçirdik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte yurt dışındaki kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda, yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde Kırım, Macaristan ve Yemen olmak üzere toplam 3 ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık.

2002 yılından önceki on yıllık dönemde restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısı sadece 46 iken, 2003-2016 yılları arasında bu sayıyı 4.689’ a çıkarttık. Böylece restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını son 14 yılda yaklaşık 102 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ise toplam 1.9 milyar TL harcama yaptık.

Vakıf kültür varlıklarına sahip çıktık

2003-2016 yılları arasında Çankırı İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla restorasyon ve onarım işi için 13.300.000,00-TL harcadık.

2003-2016 yılları arasında Çankırı İlimize yönelik olarak tamamlanan restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Çankırı-Eldivan-Hacı Muradı Veli Camii ve Türbesi Onarım İşi

Çankırı-Orta-Kalfat Beldesi Cami Onarım İşi

Çankırı-Kurşunlu-Kapaklı Köyü Camii Onarım İşi

Çankırı-Merkez-Yeni Cami Onarım İşi

ÇANKIRI ELDİVAN HACI MURADI VELİ CAMİİ ve TÜRBESİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI ORTA KALFAT BELDESİ CAMİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI KURŞUNLU KAPAKLI KÖYÜ CAMİİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI MERKEZ YENİ CAMİ

Onarım Sonrası

Onarım Öncesi

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

Çankırı İlimize yönelik olarak devam eden restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Çankırı-Merkez-Sultan Süleyman Camii Onarım İşi

Çankırı-Merkez-İmaret Camii Onarım İşi

Çankırı-Çerkeş-Örenköy Camii Onarım İşi

Çankırı-Merkez-Taş Mescit Onarım İşi

ÇANKIRI MERKEZ SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI MERKEZ İMARET CAMİİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI ÇERKEŞ ÖRENKÖY CAMİİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası

ÇANKIRI MERKEZ TAŞ MESCİT

Onarım Öncesi

Onarım Aşamasında